fbpx
Print Friendly, PDF & Email
profil foto af freelance konsulent og supervisor Camilla Hvidbak Abildgaard

Camilla Hvidbak Abildgaard

 

Konsulent og supervisor

 

Mit arbejde er først og fremmest præget af et stort nærvær og et ægte dybfølt engagement i de mennesker, jeg møder.

 

Jeg betragter forandring som en effekt af reel accept og anerkendelse, af det som er. Når vi handler med afsæt i et accepterende nærvær, kan vi agere mere fleksibelt og hensigtsmæssigt – og samtidig med større lethed.

Kontakt Camilla Hvidbak Abildgaard på på telefon 8618 5755

Supervision og Mindfulness

Supervisionen handler om at skærpe forståelsen for den kerneopgave, som I står med og udvikle både faglige og personlige kompetencer til bedre løsning af opgavens forskellige aspekter.

Som supervisor er jeg optaget af, at lede en proces som er åben og inviterende, og hvor formålet samtidig hele tiden er klart for alle.

 

Som supervisand vil du mærke, at jeg er oprigtigt interesseret i dig og din situation. Vi vil finde ind til kernen af din problemstilling og du vil være tryg til at bevæge dig gennem både støtte, perspektivering og udfordring.

 

Vi anvender mindfulness-teknikker sammen – når det giver mening. Ligesom vi vil møde temaer i supervisionen, på måder der opøver indre holdninger som nærvær,  accept og tillid.

I supervisionen tager jeg afsæt i viden og erfaring fra 16 år som underviser og konsulent indenfor organisation og ledelse, og 7 år som underviser i yoga og mindfulness.

 

Jeg er cand.mag i filosofi og idehistorie, EMCC certificeret Master of Business Coaching og har desuden en række uddannelser og kurser indenfor Yoga og mindfulness i professionelle samtaler.