fbpx
Print Friendly, PDF & Email

Gruppesupervision

– Supervision af grupper – med eller uden leder

Gruppesupervision understøtter faglig udvikling og trivsel. Formålet med gruppesupervision er at skabe en fokuseret og lærende dialog omkring faglige udfordringer. Supervisionen giver mulighed for fordybelse, undersøgende refleksion og at koordinere fælles forståelse af sager og faglige og strategiske udfordringer.

 

En med arbejdergruppe der får supervision oplever ofte at blive mere koordinerede og inspirerede i opgaveløsningen. Samtidig øges gruppens interne opmærksomhed på udvikling og trivsel og samspil.

 

Form og indhold

Supervision i gruppe tager som regel udgangspunkt i et emne som en enkelt deltager har valgt, og som kan have generel interesse for gruppen. Supervisor giver den eller de, der er i fokus, plads til undersøgelse og eftertænksomhed og i sidste ende rum til at udvide tanke- og handlekompetencer.

Vi fokuserer på det arbejdsnære og på kerneopgave. Og vi sikrer at samtalen struktureres så den er undersøgende, udfordrende og løsnings/handlingsorienteret.

 

Vi arbejder altid med den enkeltes aktive og reflekterede faglige kompetencer i eget job.

Undervejs inddrages gruppen aktivt – så alle i rummet arbejder aktivt med og så samtalens indhold gøres aktuel for hele gruppen.

 

Praktisk

Gruppesupervision kan gives en enkelt gang – men oftest aftales et forløb hen over en periode. Mange grupper får større og større udbytte af samtalerne efterhånden.

 

Vi leverer både supervision til små og store grupper – og fra 1,5 time til 3 timer.

Kontakt

Ring til Martin Aastrup Søborg på 2046 3560 og hør mere om dine muligheder.

Corona supervision

Selv om mange endnu ikke kan møde op på deres arbejdsplads, fortsætter vi med at give supervision.

 

Det foregår over fx Teams som videomøder. Det er ikke lige så levende, som når vi er samlet fysisk – men det fungerer – og er en god støtte i en lidt ensom arbejdsperiode.

Supervision som digitalt møde holdes oftest i grupper på højst 4-5 personer og i 1-2 timer af gangen.