fbpx
Print Friendly, PDF & Email

Supervisoruddannelse 1 & 2

– kompetencegivende

Teori, metode og træning så du bliver en tryg supervisor

Bliv professionel leder af samtaler

Vores Supervisoruddannelse kvalificerer dig til at kunne agere professionelt som samtalepartner og mødeleder.

 

Du bliver klædt på til at kunne påtage dig ledelse af både supervisionssamtalen og af en gruppe.

 

Du vil lære at mestre forskellige konstruktive og kreative metoder til at inddrage og samarbejde med gruppen i supervisionsprocessen.

 

Igennem uddannelsesforløbet arbejder vi på at skabe et dynamisk læringsmiljø. Vi arbejder anerkendende og dialogorienteret på en levende, aktiverende og responderende måde.

 

Vores læringskultur giver plads til forskellighed og mangfoldighed, og vi træner direkte og kærlig feedback intensivt.

 

 

Vær med

Vores Supervisoruddannelse er relevant når du arbejder med menneskelige relationer i for eksempel psykiatri-, social-, undervisnings- og sundhedssektoren.

Vores Supervisoruddannelse giver dig kommunikative, relationelle og ledelsesmæssige kompetencer.

 

På Suprvisoruddannelsen  træner og øver vi og du bliver sikker på din egen personlige supervisionsdel. Du bliver udfordret af erfarne undervisning og af andre kompetente deltagere. Det giver dig nogen at spejle dig i.

 

Du læser ny teori og udveksler interessant materiale. Du involverer dig aktiv og arbejder med dig selv og dine egne fagprofessionelle læringspunkter.

 

Du forholde dig aktivt til de andre deltagers fagpersonlige udvikling, og indgår i gensidig feedback sammenhænge.

 

Vores Supervisoruddannelse er på diplom niveau. For at kunne få diplomekseamen skal du være fagprofessionel på minimum bachelor-niveau og have mindst to års praksis bag dig.

Dit udbytte

Vores supervisoruddannelse giver dig konkret og praktisk erfaring med supervision.

 • Du får træning i at lave supervisionskontrakter.
 • Du får træning i at etablere en supervisionsgruppe.
 • Du får den nødvendige teori og praksistræning, så du sikkert kan lede et fagligt refleksionsrum.
 • Du får styrket dine personlige og professionelle relations- og kommunikationskompetencer.
 • Du får en øget bevidsthed om, og flere handlemuligheder i forhold til kommunikation, lederskab, samarbejde, feedback, organisationsforståelse, gruppeprocesser, refleksion og selvevaluering.
 • Du får en øget bevidsthed om din professionelle kommunikative praksis.

Pris del 1
DKK 24.900

(ekskl. moms)

Pris del 2
DKK 24.900

(ekskl. moms)

Kompetencegivende

 

Uddannelsen er kompetencegivende og giver dig 20 ECTS point og 2 valgfag i diplom i pædagogik

 • Del 1: 6 dages undervisning fra kl.9-15.30, 2 træningsdage og 1 eksamensdag
 • Del 2: 6 dages undevisning fra kl.9-15.30, 2 træningsdage og 1 eksamensdag

 • Forplejning med morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe
 • Evt. inspirationsmateriale tilsendt på mail
 • Go’Proces og Albatros Supervisions egne værktøjer og metoder uddelt og anvendt
 • Evt. litteratur tilkøbes. Anslås DKK 600,-

Kompetencefonden

 

Vær opmærksom på at du som kommunal ansat kan søge midler optil DKK 25.000 pr. år ved Den Kommunale Kompetencefond eller som statslig ansat ved Kompetencesekretariatet 

I samarbejde med

Supervisoruddannelse del 1

3 seminarer x 2 dage, 2 dage med træningsgruppe, 1 eksamen

På efteruddannelsens første del får du en, får du en introduktion til den grundlæggende teori og metode.

Vi øver og reflekterer, og får etableret en fælles forståelse af supervisionsopgaven og supervisorrollen.

Del 1 udgør et valgfag fra Den pædagogiske diplomuddannelse: “Kommunikation” og giver 10 ECTS.

 

Læs om DET PRAKTISKE her

Seminar 1

Seminar 1:

En god begyndelse

Dag 1 og 2: Kl. 9-15.30

 

Efter velkomst og den første introduktion bygger vi sammen et fælles teoretisk fundament.

 

Du får indblik i de erfaringer og kompetencer, som du og de andre på holdet har og i, hvordan de kan bruges i forbindelse med supervision.

Læs mere om seminar 1

Du får en introduktion til kommunikationsteori og understøttende metoder. Vi sætter fokus på hvordan læring, kommunikation og supervision spiller godt sammen. Derudover arbejder vi med nærvær og fordybelse.

 

Du får introduktion til teori og praksis om sprogets skabende kraft, kropssprogets betydning og at give og modtage konstruktiv feedback.

 

Sammen stiller vi skarpt på:

 • Hvad er supervision, og hvornår er det nyttigt?
 • Hvilken erfaring, teori og praksis bygger du allerede på og hvilke udfordringer står du overfor?
 • Hvad kan du lære her og hvordan kan din arbejdsplads få glæde af det?
 • Viden og forståelse for supervision i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv
 • Første præsentation af den grundlæggende supervisionsmetode
 • Professionelt nærvær, nærværstræning
 • Fordybelse af kontakt – teori og praksis
 • Hhv. Kroppen og følelserne som kommunikation
 • Skærpelse og fordybelse af feedback

 

Når du går hjem har du et klart billede af, hvordan din nye supervisionsuddannelse er skruet sammen, og du er begyndt at sætte læringsmål for dig selv.

Du er også blevet del af en træningsgruppe og er gået i gang med at arbejde med din egen læringslogbog.

Efter seminar 1

Hjemmeopgaver samt deling og diskussion af litteratur i træningsgrupper

Seminar 2

Seminar 2:

Det konstruktive møde

Dag 3 og 4: Kl. 9-15.30

Nu går vi rigtigt i gang med selve supervisionen. Vi arbejder med spørgsmål og spørgsmålstyper, og vi stiller skarpt på kommunikation i og mellem organisationer.

 

Du vil undervejs blive inspireret og udfordret på dine egne kommunikationsstrategier.

Du få lejlighed til at reflektere over, hvordan du vil justere og tilføje nye virkemidler.

Læs mere om seminar 2

Først og fremmest øver vi supervision og bygger ovenpå elementerne fra seminar 1.

 

Du bliver introduceret for en grundmetode, som vi løbende vil referere til i det videre forløb.

 

Sammen arbejder vi med:

 • Grundmetode for supervision
 • Spørgsmål og spørgsmålstyper
 • Organisationsforståelse
 • Kommunikation i og mellem organisationer
 • Magt- og kontekstforståelse i kommunikation
Efter seminar 2

Træningsdag i træningsgruppen. Løsning af hjemmeopgaver samt deling og diskussion af litteratur.

Seminar 3

Seminar 3:

Supervision, læring og forandring

Dag 5 og 6: Kl. 9-15.30

 

Vi går teoretisk i dybden med supervision og læringsteori.

– Hvad vil det sige at lære noget, og hvordan kan man lære nyt og aflære faste forestillinger?

– Hvilke supervisionsmetoder kan man tænke som udviklende i hvilke kontekster?

Læs mere om seminar 3

Vi arbejder med grundmetoden for supervision i praksis, og vi arbejder med supervisorens roller og positioneringer.

 

Vi formulerer igen individuelle læringsmål, som vi kobler til viden fra de tidligere seminarer.

 

Vi fordyber os i:

 • Læreprocesser og forandringsprocesser.
 • Uddannelsesforløbets grundlæggende supervisionsmetode i dybden
 • Forskellige supervisionstraditioner og de bagvedliggende læringstanker
 • Ledelse og følgeskab: supervisor som leder af supervisionsprocessen
 • Supervisionstræning
 • Personlig feedback
Efter seminar 3

Efter seminar 3 arbejdes der i studiegrupper og der afholdes eksamen i Supervisoruddannelsen del 1.

Supervisoruddannelse del 2

3 seminarer x 2 dage, 3 dage med øve-gruppe, 1 eksamen

På Supervisoruddannelse Del 2. arbejder vi med supervision med større kompleksitet. Seminarerne varer længere, de har flere deltagere, og den organisatoriske sammenhæng er mere kompleks.

Vi introducerer flere værktøjer, der supplerer grundmetoden for supervision.

Del 2 udgør et valgfag fra Den pædagogiske diplomuddannelse: ”Vejledningsmetoder og -processer” og giver 10 ECTS.

 

Læs om DET PRAKTISKE her

Seminar 4

Seminar 4:

Gruppen inddrages i supervisionen

Dag 7 og 8: Kl. 9-15.30

 

Vi arbejder med hvordan gruppen inddrages kreativt i supervisionen – og på supervisorens rolle som leder af supervisionen.

 

Vi fokuserer på grupper, gruppers liv og dynamikker og dermed på, hvad der skal til for, at der kan skabes læring i grupper.

Læs mere om seminar 4

Der vil være fokus på de individuelle læringsmål, træning af praksis og teoretisk indsigt i den konstruktive og anerkendende feedback.

 

Vi koncentrerer os om:

 • Brug af gruppen i supervision, inddragende metoder
 • Pædagogiske og didaktiske overvejelser i forhold til brug af gruppen
 • Læring i grupper
 • Magt og etik i supervisionsrummet
 • Supervisionstræning og udbygning af grundmetoden
 • Personlig feedback
Efter seminar 4

Træningsdag i gruppen.

Løsning af hjemmeopgaver samt deling og diskussion af litteratur.

Seminar 5

Seminar 5:

Følelser, beskyttelse og forsvar – dig som supervisor

Dag 9 og 10: Kl. 9-15.30

 

Bevidste og ubevidste beskyttelsesmekanismer og den måde de påvirker lærings- og forandringsmulighederne er vigtige for dit arbejde i supervisionsrummet.

 

Vi arbejder videre med at klæde dig på som supervisor gennem træning og med vitaminrig feedback.

Læs mere om seminar 5

Vi inviterer en gæst ind på uddannelsesforløbet og inddrager de forskellige erfaringer fra arbejdet i træningsgrupperne.

 

Nøgleord

 • Teori om beskyttelse og forsvar
 • Kontaktafbrydelse og kontaktgenskabelse: Identifikation af observerbare fænomener, dvs. det vi ser, hører og oplever i supervisionsprocessen
 • Supervisionstræning
 • Personlig feedback
 • Opsamling, deling og læring fra arbejdet i træningsgrupperne
 • Revision af metoder, positioner og positionering i supervisionen – personlig stil
 • Kreative og personlige metoder som supervisor
 • Magt og etik i supervisionsrummet revisited
Efter seminar 5

Træning. Løsning af hjemmeopgaver.

Der er booket lokaler til alle hos Albatros-supervision, så træningsgrupperne har mulighed for at arbejde, i umiddelbar forlængelse af seminarene.

Seminar 6

Seminar 6:

Den professionelle supervisor

Dag 11 og 12: Kl. 9-15.30

 

Seminaret skal konsolidere din personlige supervisionsstil og give dig lejlighed til at reflektere kritisk over dine valg af virkemidler og metoder.

 

Vi inviterer professionelle supervisorer ind som gæster, så vi kan blive forstyrret af deres erfaringer og metoder.

Læs mere om seminar 6

Vi træner fortsat – og vi afslutter uddannelsen med evaluering og eftertænksomhed.

 

Nøgleord

 • Supervisionstræning
 • Personlig feedback
 • Opsamling, deling og læring fra arbejdet i træningsgrupperne
 • Revision af metoder, positioner og positionering i supervisionen – personlig stil
 • Kreative og personlige metoder som supervisor
 • De professionelles udsathed ved at være vidner til livsskæbner
 • Overføring og modoverføring i supervision
 • Parallelprocesser
 • Forskellige interventionsformer og metodevalg
 • Evaluering og selvevaluering
Efter seminar 6

Efter seminar 6 arbejdes der i studiegrupper og der afholdes eksamen i supervisoruddannelsen del 2.

Det praktiske

Tid & sted:

 

Århus:
I egne lokaler Klosterport 4R, 8000 Århus C


København:
Hos MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København K


Parkering:
Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde parkering. I Århus kan vi henvise til p-hus NAVITAS eller DOKK1. I København henviser vi til Q-park Illum.


Tilmelding

 

Klik på knappen og gå til tilmeldingsformularen. Her vælger du også uddannelsested.

 

Når din tilmelding er registreret, vil du modtage en faktura pr. mail.

Eksamen

 

Eksamen afholdes efter Del 1 og efter Del 2.

 

Læs mere omkring de 2 eksamensdage herunder.

Klik og åbn fanen på den eksamen du ønsker at vide mere om.

Kontakt:

 

Du er altid velkomment til at kontakte vores underviser Anja Kjeldahl.

 

Send Anja en mail

Supervisor og underviser Anja Kjeldahl

Eksamen Supervisoruddannelse Del 1

Valgfaget ”Kommunikation” fra den pædagogiske diplomuddannelse

 

Fra forløbets start får du en logbog, som bliver din lærings- og refleksionsfortælling.

 

På baggrund af logbogen skriver du en opgave, hvor indholdet er de faglige temaer som har interesseret dig mest på seminarerne samt overvejelser over din egen læreproces.

 

Omfanget er 10-12 sider, og der er intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Opgaven skal vise censor at du har:

Kompetencer:

 • Kan deltage selvstændigt i udvikling af egen professions kommunikative praksis
 • Kan udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde
 • Kan forholde sig kritisk reflekterende til egne kommunikative strategier

Færdigheder:

 • Kan anvende forskellige kommunikationsredskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog
 • Kan anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i egen praksis
 • Kan begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper
 • Kan vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikationen

Viden:

 • Har viden om kommunikationsteorier og metoder
 • Har indsigt i og forståelse af forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder
 • Kan reflektere over kontekstens og relationens betydning for kommunikation.

Eksamen Supervisoruddannelse Del 2

Valgfaget ”Vejledningsmetoder og processer” fra den pædagogiske diplomuddannelse.

eksamen i supervisoruddannelsen 1 & 2

Skriftlig synopsis på 1 side og mundtlig eksamen med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Eksamen skal vise censor, at du:

 • Har viden om vejledningsteori- og metode
 • Har indsigt i kommunikationsteori og læreprocesser
 • Kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne teorier om vejledning, kommunikation samt lære- og forandringsprocesser
 • Kan kontekstafklare og identificere mål for vejledning
 • Kan analysere vejlednings- og interventionsforløb
 • Har kommunikative færdigheder som leder af lære- og forandringsprocesser
 • Kan analysere egne og deltagernes positioneringer i vejledningsforløb
 • Kan forholde sig refleksivt til etiske dilemmaer, der udspringer af forholdet mellem individ, gruppe og samfund.