fbpx
Print Friendly, PDF & Email

Vores referencer

– Læs her hvad andre siger om samarbejdet med Albatros-supervision

Vores arbejde handler om at give jer den supervision I har brug for, til at få et bedre arbejdsresultat og bedre trivsel i hverdagen.

Vi forventes at føre logbog og lave opgaver imellem undervisningsgangene og det er fedt

Forstander Julemærkehjemmet Skælskør

Henrik Bøtkjær, Forstander Julemærkehjemmet Skælskør

Tilbagemelding på sin oplevelse af at være startet på hold 24 af Albatros kompetencegivende uddannelse i supervision.

 

Jeg har taget en del uddannelse og kurser igennem mit arbejdsliv og jeg har hver gang haft oplevelsen af, at jeg ikke helt lykkes at inddrage den nye viden i min praksis.

 

Derfor har jeg denne gang undersøgt meget omkring forskellige uddannelsers metoder og steder inden jeg valgte netop Albatros og jeg er vild med deres undervisningsform.

 

Jeg oplever at jeg fra dag 1 er blevet forstyrret i, og skal forholde mig til, mig selv om min praksis og det er skønt.

 

Vi forventes at føre logbog og lave opgaver imellem undervisningsgangene og det er fedt.

 

Det gør, at jeg hele tiden har det lærte i baghovedet, både i forhold til min egen kommunikation og i forhold til andres.

 

Jeg kan varmt anbefale Albatros som uddannelsessted.

Jeg har oplevet at tydelige rammer giver mere effektivitet og større udbytte af møder

Leder på Socialpsykiatrisk Bo-miljø, Region Midtjylland

Ann Kirketerp Sørensen, leder på Socialpsykiatrisk Bo-miljø, Region Midtjylland

Deltog på uddannelsens hold 22, udtaler:

 

Professionelt er gevinsten for mig at få øje på vigtigheden af at sætte rammerne for supervisionen. Hvilket i øvrigt også med stor fordel kan omsættes i andre kontekster (møder) i mit arbejdsliv.

 

Jeg har oplevet at tydelige rammer giver mere effektivitet og større udbytte af møder.

 

Desuden er det rigtigt sundt for min personlige balance at få øje på HELE mig. Jeg er begyndt at tage mere ansvar for og handling på mig selv på de indre linjer, når jeg er i relationer.

Det har været en ubetinget succes og noget af en hurra oplevelse - både for mig selv og for grupperne, jeg superviserer

Alex Kastrup Nielsen, TUBA, Region Sjælland

Alex Kastrup Nielsen, psykoterapeut og faglig chef for TUBA, Region Sjælland

Deltog på uddannelsens hold 22 og udtaler:

 

Jeg har superviseret frivillige terapeuter/psykologer gennem nogen tid og har brugt et mix af de metoder, jeg er blevet præsenteret for gennem mange år.

 

På et tidspunkt besluttede jeg mig for, at jeg ville køre Albatros-supervision metoden, som vi får den præsenteret på uddannelsen.  Det har været en ubetinget succes og noget af en hurra oplevelse – både for mig selv og for grupperne, jeg superviserer.

 

Det har betydet mere kontakt, både for supervisanden og gruppen. Desuden større fordybelse ligesom jeg for min del har kunnet være mere nærværende og koncentreret end tidligere.

 

Så jeg kan kun anbefale Albatros-supervision uddannelsen, hvis man ønsker en klar tilgang til supervision, både teoretisk, fagligt og personligt.

Uddannelsen har givet mig en større forståelse og selvindsigt

Konsulent, Familieplejeteamet, Viborg Kommune

Mette Mackeprang, konsulent, Familieplejeteamet, Viborg Kommune

Deltog på uddannelsens hold 21, udtaler:

 

Uddannelsen har givet mig en større forståelse og selvindsigt, både fagligt og personligt.

 

Jeg er blevet opmærksom på hvor væsentlig en rolle min person, mine egne tanker, følelser og forforståelser, spiller i supervisionerne.

 

Og at det må jeg derfor hele tiden forholde mig til.

En personlig rejse af format

Pædagog, proceskonsulent og supervisor

Niels Ibsen, pædagog, proceskonsulent og supervisor, Specialområde Børn & Unge, Region Midtjylland

Deltog på uddannelsens hold 21, udtaler:

 

Albatros’ supervisoruddannelse har været en personlig rejse af format. Jeg har fået kvalifikationer, som gør mig godt rustet til at sidde i supervisorrollen.

 

Og jeg har jeg fået en række personlige kommunikative såvel som ledelsesmæssige kompetencer, som jeg nødig ville være foruden.

Jeg oplever også at jeg er blevet meget bedre til at formidle stof og tage ledelse, når jeg skal

Familieplejekonsulent, Gladsaxe kommune

Randi Vang, familieplejekonsulent, Gladsaxe kommune

Deltog på uddannelsens hold 21, udtaler:

 

Uddannelsen har givet mig en masse redskaber til at være lyttende, nysgerrig og anerkendende i alle dele af mit arbejde og til at være opmærksom på andres reaktioner, på en ny og mere bevidst måde.

 

Jeg oplever også at jeg er blevet meget bedre til at formidle stof og tage ledelse, når jeg skal.

 

Jeg er blevet meget mere bevidst om hvordan jeg indlærer nyt stof, hvordan mine arbejdsprocesser er, hvor jeg har problemer, så jeg bedre kan sige goddag til det jeg har svært ved og alligevel komme videre.