fbpx
Print Friendly, PDF & Email

Vores ydelser

Ledersupervision

Få medspil og modspil, så du forandrer din lederadfærd og udvikler dig hensigtsmæssigt. Vi har ledererfaring, respekt og meninger, og vi kan give dig samtaler, der styrker, inspirerer og afklarer. En direkte vej til styrket ledelse og gode resultater

Gruppesupervision

Gruppe-supervision om selv meget komplekse emner og samspil. Vi er optaget af konstruktiv og konkret positiv udvikling. Vores supervision er hjertelig og direkte, og den giver eftertanke og mod på handling.

Understøttelse af udvikling og samarbejde

Supervision er en metode, der kan understøtte en faglig udvikling og være med til at styrke samarbejdet og øge kvaliteten af den ydelse, I leverer.